top of page
Utilitzar

El programari lliure ens dóna la llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit i en tants ordinadors com vulguem.

No necessitem llicències.

Modificar

El codi font ens permet veure com funciona el programa, adaptar-lo a les nostres pròpies necessitats, arreglar les errades que trobem i millorar-lo.

Distribuir

Tenim llibertat per redistribuir còpies dels programes originals o modificats.

Per això, normalment el programari lliure és gratuït.

bottom of page